Here rest 222 men, we will remember them.

Adoptie Regelement

Adoptie

De Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre, biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om een graf te adopteren van een gesneuvelde bevrijder op de militaire begraafplaats Valkenswaard. Verder ziet de Stichting het beheer van het adoptieregister als één van de speerpunten van haar taken.

 

Huisregels van de Stichting

De adoptie van een graf van een gesneuvelde bevrijder op Valkenswaard War Cemetery betekent:

 

*            Het bezoeken van het graf. De frequentie hiervan bepaalt de adoptant zelf.

 

*            Het leggen van bloemen bij het graf op speciale dagen dan wel bij speciale              gelegenheden (bijv. Nationale Dodenherdenking-4 Mei, 17 september of in de              kerstperiode). De datum is geheel vrij te bepalen door de adoptanten zelf. In              verband met onderhoudswerkzaamheden is elke andere versiering dan snijbloemen              ongewenst. Een herdenkings kruis of poppy krans van de Royal   British Legion zijn              wel toegestaan.

 

De Commonwealth War Graves Commission is de organisatie die verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van Valkenswaard War Cemetery. Hun onderhoudsploeg staat in voor het dagelijkse onderhoud van deze begraafplaats. De bloemborders op al hun begraafplaatsen overal ter wereld zijn aangelegd volgens een welbepaald schema die gerespecteerd moet worden.
Wij moeten daarom alle adoptanten erop wijzen dat het verwijderen en aanplanten van planten en struiken ten strengste verboden is. Enkel snijbloemen of de officiële poppy kransen van de Royal British Legion worden toegelaten om op de graven te leggen. Wij vragen U om het plastic en eventuele
andere afval met u mee te nemen.
Wij hopen op uw begrip en medewerking.

 

De adoptanten ontvangen een certificaat waarop de bij de Stichting en de begraafplaats bekende persoonsgegevens van de bevrijder vermeld zijn.

Als tegemoetkoming voor de administratiekosten wordt jaarlijks om een bijdrage met een minimum van € 5,00 per te adopteren graf verzocht. De bijdrage kan worden overgemaakt op rekening: NL27 RABO 0116 5846 45 ten name van de Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre.

 

Wij onderstrepen hier dat de bijdrage niet wordt gebruikt voor het onderhoud van de graven. Dit wordt door de CWGC gedaan en niet door onze stichting of de adoptanten.

 

De stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Waalre en Valkenswaard is een stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent dat de gehele inkomsten besteed worden aan de doelen die de stichting nastreeft. Dit zijn onder andere de kosten die het onderhouden van een stichting met zich meebrengt (bankkosten, website, porto, etc),onderzoek naar de graven, educatie van de lokale jeugd, eventueel een kopje koffie als familieleden vanuit de hele wereld besluiten de graven te bezoeken en nog meer gelijkwaardige zaken. Als men in staat is om meer dan 5 euro per jaar te doneren word dit natuurlijk zeer gewaardeerd. Daarnaast zijn giften van particulieren, ondernemers en bedrijven meer dan welkom.

 

De Stichting verzoekt de adoptanten om het secretariaat op de hoogte te houden van alle wijzigingen die voor het actueel houden van het adoptieregister van belang zijn. Gedacht wordt hierbij onder meer aan adreswijzigingen of berichten van overlijden. Ouders die hun adoptie doorgeven aan kinderen worden verzocht daar eveneens mededeling van te doen aan de Stichting.