Inkwartiering

Omdat het front van de oorlog door de grote rivieren werd tegengehouden, moesten de Engelse soldaten permanent gehuisvest worden bij de Brabantse burgers. In de najaar maanden verbleven er veel geallieerden in onze gemeenten. Er waren veel families, graag een kamer beschikbaar stelden. Er werd een vergoeding gegeven voor het in huis nemen van militairen en daarbij kwam dat de militairen van alles mee naar huis brachten waar ernstig tekort aan was.

Ook werden er diverse bivakken opgezet, zoals op het open veld bij de huidige Eikenlaan in Waalre. In het begin waren het vooral de logistieke eenheden die in de regio kwamen. Deze ondersteunde de opmars van de gevechtseenheden aan het front. Later kwamen er ook gevechtseenheden om uit te rusten.

Er waren ook mensen van de R.A.F. ingekwartierd. Deze werkten overdag veelal op het vliegveld in Eindhoven.

Mevrouw Stokmans uit Waalre vertelde:

We kregen veel Kwattarepen van de ingekwartierde militairen. Ze hadden waar nu de garage is, een magazijn. Daar stonden niks dan dozen vol met chocolade en sigaretten. En dan kwamen ze ´s avonds binnen en dan hadden ze een heel groot tablet chocolade bij zich. Ze deelden van alles uit.

Eentje die had zondags vrij en toen zei ons moeder: blijf maar mee eten. Dat vond ie prachtig. En dan maakten wij pudding, maar dat stijfden wij in een kom in de vorm van een vis. We hadden niet veel maar pudding wel. Want de knecht die we toen hadden dat was een boer en die leverde ons clandestien melk. Die moesten we dan zelf hierachter door gaan halen. Dan had ons vader zelf een kruikje gemaakt met een dop erop die paste precies in een fietstas en ons hielden ze nooit aan want wij waren maar kinderen. En ons moeder die kreeg griesmeel van haar broer die werkte op een meelfabriek in Weert. Daar had ons moeder griesmeelpudding van gemaakt en gestort in een schaal. En toen zei die militair: “Oh Pudding in a fish”.

Drie jaar naderhand kwam hij nog eens hier en toen had hij het nog over de “pudding in a fish”. Die vis hebben we nog.

Veel mensen vonden het wel gezellig met hun bevrijders in huis. Er werd gefeest, gegeten en gedronken. De militairen waren ook nogal rokkenjagers wat niet verwonderlijk is gezien hun leeftijd. Ze organiseerde dan ook met enige regelmaat dansavonden waar de lokale meisjes graag heen gingen.

Mevrouw Scholte uit Valkenswaard schreef hier veel over in haar dagboek. Hieronder een passage:

Dinsdag 2 Januari

Vanavond was het weer dansen van de RAF in het verenigingsgebouw. Er was een Canad. Band 14 man. Erg leuk, maar te luid voor de zaal en moeilijk om op te dansen. Ik was juist Annie en Jo aan ’t vertellen hoe het Zondag geweest was, toen tot m’n grote schrik Wolf kwam binnen wandelen, maar gelukkig kwam de jongen die Ken moet heten. Ik heb de hele avond met hem gedanst. In ’t begin ging hij in m’n buurt staan maar later (ik was altijd nog van hem weg gelopen) bleef hij bij me staan, en op ’t laatst zijn we gaan zitten. Ik heb bier van hem gehad. Er waren haast geen glazen maar hij zocht net zo lang tot hij er een had. Jo kwam het glas ook nog lenen. Marie en Harry kwamen ook bij ons staan. Als ik in de buurt van Wolf kwam keek ik de andere kant op. Een keer heeft hij met de lange verpleegster gedanst. Hij dacht zeker mij jaloers te maken, en toen is hij weggegaan. Ik zei tegen Ken dat hij me altijd volgde. O dan zal hij me vanavond wel niet mogen.

Tijdens deze inkwartieringen zijn hechte vriendschappen ontstaan. Tot ver na de oorlog is er vaak nog gecorrespondeerd. Uit deze periode zijn ook tal van foto’s overgebleven. Ook waren er romances, waarvan enkele over gingen tot een huwelijk. Dit betekende vaak dat de vrouwen de regio gingen verlaten en richting het buitenland vertrokken. Ook zijn er enkele geallieerde militairen in onze regio komen wonen na de oorlog.

Britten in huis bij de familie Visser in Aalst.(Source: Collectie Stichting )

Poëziealbum van mevrouw Greeven uit Valkenswaard. (Source: Collectie Stichting )

Britten ingekwartierd bij de familie Baeten in Valkenswaard. (Source: Collectie Stichting )

Dansavond met de bevrijders in Aalst.(Source: Collectie Stichting )